Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Cena: 760,00 

SKU: brak Kategoria:

Opis

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dobrze zdany egzamin

Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy SOS ma bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów KPP oraz skutecznego przygotowania Kursantów do egzaminu państwowego. Szkolenie kończy się nadaniem tytułu Ratownika.

Dla kogo?

Do udziału w kursie zachęcamy wszystkich działających lub chcących podjąć służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM oraz KSRG.

Czego się nauczysz?

Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie KPP (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.).

Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa oraz  udzielania KPP osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Głównym zadaniem Kursantów jest nauka udzielania KPP oraz zaopatrzenia poszkodowanego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi ZRM.

Celem kursu jest utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zadaniem instruktorów jest także ukształtowanie u kursantów właściwej postawy etycznej oraz poczucia odpowiedzialności za udzieloną pomocy.

Jak to się odbywa?

Kurs w wymiarze 66 godzin obejmuje 25 godzin wykładów i 41 godzinę zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym lub popołudniowym.

Dodatkowe informacje

Data

18.11-28.11.2019 Wrocław