Kursy specjalistyczne

Przygotowani w wyjątkowych sytuacjach

Jako ośrodek szkoleniowy umożliwiamy zdobywanie punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Proponujemy KDRM, czyli kursy dla ratowników medycznych z Wrocławia i nie tylko, obejmujące ewakuację na terenie górskim z elementami alpinistyki oraz szkolenie lawinowe z elementami ratownictwa górskiego.

Kdrm

Ewakuacja w terenie górskim z elementami alpinistyki

Szkolenie stworzone dla osób działających w służbach ratowniczych na każdym poziomie. Za ukończenie kursu ratownicy medyczni otrzymują 20 punktów edukacyjnych.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych oraz wszystkich osób udzielających się w organizacjach ratowniczych, chcących rozwinąć umiejętności ewakuacji poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych.

Czego się nauczysz?

Kurs prowadzony jest przez instruktorów Polskiego Związku Alpinistycznego, ratowników górskich i medycznych z bogatym doświadczeniem i wieloletnią praktyką w pracy w terenach górskich i ratownictwie specjalistycznym. Przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu ewakuacji poszkodowanych w terenie górskim oraz trudno dostępnym. Uczestnicy uczą się wykorzystywać w czasie działań sprzęt alpinistyczny i udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiejscowymi.

Jak to się odbywa?

Szkolenie odbywa się na terenie Rudaw Janowickich i miejscowości Mniszków. Kurs w wymiarze 20 godzin obejmuje pięć godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza.

SOS – efektywne kursy dla ratowników medycznych, Wrocław i nie tylko

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Wrocław

Szkolenie lawinowe z elementami ratownictwa górskiego

Szkolenie stworzone dla osób aktywnie spędzających czas, uprawiających turystykę wysokogórską. Za ukończenie kursu ratownicy medyczni otrzymują 20 punktów edukacyjnych.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych oraz wszystkich osób uprawiających turystykę górską, w szczególności wysokogórską, lub chcących rozwinąć się w tej dziedzinie.

Czego się nauczysz?

Kurs prowadzony jest przez instruktorów ratownictwa górskiego z bogatym doświadczeniem i wieloletnią praktyką w pracy w najwyższych polskich górach – Tatrach. Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji poszukiwawczych osób zasypanych w lawinach, do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w terenie górskim, w czasie zimy. Uczestnicy poznają również zasady autoratownictwa w czasie uprawiania turystyki wysokogórskiej.

Jak to się odbywa?

Szkolenie odbywa się w Tatrach. Kurs w wymiarze 20 godzin obejmuje pięć godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza.