Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dobrze zdany egzamin

Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy SOS ma bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy we Wrocławiu i nie tylko. Skutecznie przygotowujemy kursantów do egzaminu państwowego, zakończonego nadaniem tytułu ratownika.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób działających lub chcących podjąć służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.

Czego się nauczysz?

Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.). Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, a w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Celem kursu jest utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zadaniem instruktorów kursu jest również ukształtowanie u kursantów właściwej postawy etycznej oraz poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.

Jak to się odbywa?

Kurs w wymiarze 66 godzin obejmuje 25 godzin wykładów i 41 godzinę zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym/popołudniowym.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza.

SOS – skuteczne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, Wrocław i nie tylko