Kursy certyfikowane ERC

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.

ALS – Advanced Life Support

Kurs Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych certyfikowany przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji, w pełni oparty o aktualne wytyczne ERC. Prowadzony przez certyfikowanych instruktorów ERC.

Celem kursu jest:

 • usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny i postępowania z pacjentem w różnych sytuacjach stanów nagłych i około zatrzymania krążenia,
 • usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny i postępowania z pacjentem w stanie nagłego zatrzymania krążenia zarówno w roli członka jak i kierownika zespołu resuscytacyjnego,
 • rozwijanie umiejętności właściwej organizacji pracy i komunikacji w zespole resuscytacyjnym.

Dla kogo?

Szkolenie stworzone dla medyków pracujących z pacjentem w stanach nagłego zagrożenia życia, członków i kierowników zespołów resuscytacyjnych, a także tych którzy w swojej codziennej pracy medycznej mogą z taką sytuacją się spotkać.

W kursach ALS biorą udział lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki w szczególności pracujący na takich oddziałach jak SOR, Centra Urazowe, OIT, oddziały o wzmożonym nadzorze a także w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Czego się nauczysz?

W ramach realizacji założonych celów na kursie omawiane są takie zagadnienia jak:

 • schemat badania pacjenta w stanie zagrożenia życia,
 • zabezpieczanie przyrządowe górnych dróg oddechowych,
 • rozpoznawanie i postępowanie z pacjentem w zaburzeniach rytmu serca,
 • postępowanie w sytuacjach szczególnych takich jak krwotok, anafilaksja, astma, OZW, zatrucia, zaburzenia elektrolitowe, hipotermia,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
 • opieka poresuscytacyjna.

Jak to się odbywa?

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu – w tym list powitalny z szczegółowym opisem kursu, szczegółowym programem i podręcznikiem w formie elektronicznej lub drukowanej z którymi musi się zapoznać przed rozpoczęciem szkolenia. W materiałach znajduje się również test wstępny do rozwiązania, który ma na celu sprawdzenie własnej wiedzy uzyskanej podczas zapoznawania z materiałami kursowymi.

Samo szkolenie jest oparte w całości o zajęcia praktyczne – warsztaty i ćwiczenia w warunkach symulowanych z wykorzystaniem sprzętu medycznego i zaawansowanych manekinów do resuscytacji. W trakcie kursu realizowane są także pokazy umiejętności praktycznych i właściwej komunikacji realizowane przez instruktorów. Program zawiera jeden wykład – uniwersalny algorytm ALS.

Kursanci są oceniani w formie oceny ciągłej w zakresie prawidłowych umiejętności resuscytacji krążeniowo oddechowej i bezpiecznej defibrylacji, właściwej oceny pacjenta i kierowania zespołem resuscytacyjnym. Drugi dzień kursu kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Osoby które zdają obydwa egzaminy uzyskują certyfikat Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji ważny przez 3 lata.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza.

SOS – skuteczne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, Wrocław i nie tylko

EPALS – European Paediatric Advanced Life Support

Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci certyfikowany przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji, w pełni oparty o aktualne wytyczne ERC. Prowadzony przez certyfikowanych instruktorów ERC.

Celem kursu jest:

 • usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny i postępowania z pacjentem pediatrycznym w różnych sytuacjach stanów nagłych i około zatrzymania krążenia,
 • usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny i postępowania z pacjentem w stanie nagłego zatrzymania krążenia zarówno w roli członka jak i kierownika zespołu resuscytacyjnego,
 • rozwijanie umiejętności właściwej organizacji pracy i komunikacji w zespole resuscytacyjnym.

Dla kogo?

Szkolenie stworzone dla medyków pracujących z pacjentem w stanach nagłego zagrożenia życia, członków i kierowników zespołów resuscytacyjnych, a także tych którzy w swojej codziennej pracy medycznej mogą z taką sytuacją się spotkać.

W kursach EPALS biorą udział lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki w szczególności pracujący na takich oddziałach jak SOR, Centra Urazowe, OITD, oddziały o wzmożonym nadzorze, Zespołach Ratownictwa Medycznego, a także oddziałach pediatrycznych.

Czego się nauczysz?

W ramach realizacji założonych celów na kursie omawiane są takie zagadnienia jak:

 • schemat oceny pacjenta pediatrycznego w stanie zagrożenia życia,
 • zabezpieczanie przyrządowe górnych dróg oddechowych,
 • zabezpieczenie alternatywnych dostępów donaczyniowych i zasady właściwej płynoterapii,
 • rozpoznawanie i postępowanie z pacjentem w zaburzeniach rytmu serca,
 • postępowanie w sytuacjach niewydolności oddechowej i krążeniowej u dziecka,
 • wczesna opieka nad pacjentem po urazie,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
 • resuscytacja dziecka tuż po urodzeniu,
 • opieka poresuscytacyjna,
 • etyka w resuscytacji.

Jak to się odbywa?

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu – w tym list powitalny z szczegółowym opisem kursu, szczegółowym programem i podręcznikiem w formie elektronicznej lub drukowanej z którymi musi się zapoznać przed rozpoczęciem szkolenia. W materiałach znajduje się również test wstępny do rozwiązania, który ma na celu sprawdzenie własnej wiedzy uzyskanej podczas zapoznawania z materiałami kursowymi.

Samo szkolenie jest oparte głównie o zajęcia praktyczne – warsztaty i ćwiczenia w warunkach symulowanych z wykorzystaniem sprzętu medycznego i zaawansowanych manekinów do resuscytacji. W trakcie kursu realizowane są także pokazy umiejętności praktycznych i właściwej komunikacji realizowane przez instruktorów. Program zawiera trzy wykłady – schemat badania dziecka, resuscytacja dziecka tuż po urodzeniu, postępowanie z pacjentem urazowym.

Kursanci są oceniani w formie oceny ciągłej w zakresie prawidłowych umiejętności resuscytacji krążeniowo oddechowej i bezpiecznej defibrylacji, właściwej oceny pacjenta i kierowania zespołem resuscytacyjnym. Drugi dzień kursu kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Osoby które zdają obydwa egzaminy uzyskują certyfikat Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji ważny przez 3 lata.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza.

SOS – skuteczne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, Wrocław i nie tylko