Kurs stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

W gabinecie stomatologicznym występuje wiele czynników mogących zagrozić zdrowiu, a nawet życiu pacjenta: wykonywane są zabiegi ekstrakcyjne, implantologiczne, może dojść do interakcji różnych leków, groźny dla pacjenta może być nawet stres związany z wizytą i bólem. Wszystko to może wywoływać u pacjentów różne objawy: od omdleń, przez reakcje uczuleniowe, aż do zatrzymania krążenia.

Z tego powodu nasza kadra, we współpracy z lekarzem dentystą oraz doświadczoną dyplomowaną asystentką stomatologiczną, opracowała specjalnie dla Państwa szkolenie z pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym (Wrocław i nie tylko).

Kurs stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy dentystów, asystentek i higienistek stomatologicznych oraz całego personelu gabinetów stomatologicznych.

Czego się nauczysz?

Szkolenie składa się z części teoretycznej – wykładu z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych – oraz części praktycznej – ćwiczeń w warunkach Państwa gabinetu z użyciem specjalistycznych fantomów szkoleniowych.

Na kursie poruszamy szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w warunkach gabinetu stomatologicznego oraz najczęstszych stanów nagłych mogących wystąpić w Państwa pracy.

Szczegółowy program kursu

Przeczytaj

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

 • przepisy obligujące do udzielania pomocy,
 • taca przeciwwstrząsowa,
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w gabinecie.

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

 • bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia,
 • rozpoznanie zagrożenia,
 • wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo- oddechowa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad SAMPLE),
 • objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego,
 • odmienności w RKO u dzieci i dorosłych,
 • przyrządowe i bezprzyrządowe udrożnianie dróg oddechowych (rurki UG, LMA, LT),
 • wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego,
 • metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez i z AED,
 • prowadzenie RKO w warunkach gabinetu stomatologicznego.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

 • postępowanie w omdleniach,
 • postępowanie w zadławieniach i zachłyśnięciach,
 • rozpoznanie i postępowanie w anafilaksji,
 • postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz z bólem w klatce piersiowej,
 • postępowanie w astmie,
 • postępowanie w epilepsji,
 • stany lękowe,
 • postępowanie w hipo- i hiperglikemii.

Specyfika urazów oraz zaopatrywanie ran:

 • ogólne zasady wykonywania opatrunków,
 • postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
 • wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie),
 • postępowanie w oparzeniach,
 • postępowanie poekspozycyjne,
 • postępowanie z pacjentką ciężarną.

Jak to się odbywa?

Kurs trwa ok. sześć godzin, zalecamy, aby odbywał się w Państwa miejscu pracy.

Po przeszkoleniu min. 50% załogi danego gabinetu wystawiamy certyfikat “Bezpieczny gabinet”. Z doświadczenia wiemy, że gabinet stomatologiczny kojarzy się pacjentom ze stresem oraz bólem, a świadomość, że personel został dodatkowo przeszkolony w postępowaniu w stanach nagłych, działa na pacjentów uspokajająco.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza.

SOS – profesjonalne kursy pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym, Wrocław i nie tylko

Pierwsza pomoc w gabinecie