Kurs ratownika wodnego

Dla bezpieczeństwa nad wodą

Kurs ratownika wodnego dla wrocławian i nie tylko prowadzony jest przez Oddział Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej we Wrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, wydanym do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Kurs ratownika wodnego Wrocław

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich umiejących pływać. W szkoleniu mogą więc wziąć udział m.in. instruktorzy sportów wodnych i osoby, które je uprawiają, a także opiekunowie grup zorganizowanych wypoczywających nad wodą.

Kursy ratownika wodnego organizujemy we Wrocławiu i w innych miastach.

Czego się nauczysz?

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych. Na kursie zdobywa się i utrwala wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego. Uczestnicy po zdanym egzaminie państwowym otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Celem kursu ratownika wodnego jest utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zadaniem instruktorów kursu jest również ukształtowanie u kursantów właściwej postawy etycznej oraz poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.

Jak to się odbywa?

Kurs w wymiarze co najmniej 63 godzin obejmuje co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 43 godziny zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym/popołudniowym lub jako letni turnus szkoleniowy.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie ratownika wodnego proszone są o wypełnienie formularza.

SOS – skuteczne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, Wrocław i nie tylko