Kurs pediatrycznej pierwszej pomocy

Dla każdego, kto opiekuje się dziećmi

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które na co dzień zajmują się dziećmi, szczególnie dla rodziców (także przyszłych), opiekunów, wychowawców, nauczycieli, instruktorów itp.

Kurs pediatryczny

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców, także na koloniach i obozach itp.

Czego się nauczysz?

Szkolenie składa się z części teoretycznej – wykładu przeprowadzanego z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych – oraz części praktycznej – ćwiczeń realizowanych z użyciem specjalistycznych fantomów szkoleniowych.

Na kursie poruszamy szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy dzieciom oraz najczęstszych stanów nagłych występujących u najmłodszych.

Jak to się odbywa?

Kurs trwa ok. sześć godzin i odbywa się po zebraniu grupy liczącej min. sześć osób.

Udział w kursie nie wiąże się z nadmiernym wysiłkiem i mogą w nim uczestniczyć również kobiety w ciąży.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu u Państwa w domu.

Jak zapisać się na kurs?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza.

SOS – przydatne kursy pediatryczne, Wrocław i nie tylko

Szczegółowy program kursu

Przeczytaj

Podczas szkolenia poruszone zostaną takie kwestie, jak:

 • aspekty prawne pierwszej pomocy,
 • różnice w anatomicznej budowie dziecka i dorosłego,
 • łańcuch przeżycia,
 • bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia,
 • prawidłowe wezwanie pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych,
 • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt,
 • postępowanie w zadławieniach,
 • postępowanie z dzieckiem po urazie,
 • zaopatrywanie ran, krwotoków i złamań,
 • oparzenia, porażenie prądem elektrycznym,
 • postępowanie w zatruciach,
 • użądlenia, ukąszenia, pogryzienia,
 • drgawki, padaczka,
 • zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS),
 • zagrożenia środowiskowe,
 • wysoka temperatura u dzieci.

Pierwsza pomoc dla dzieci